ตารางการเดินรถและอัตราค่าโดยสาร

กรุงเทพมหานคร

บริษัท ขนส่ง จำกัด ( โทร 073-451-601 )

เส้นทางเดินรถ เวลารถออก(จากปัตตานี) เวลารถถึง(ปลายทาง) อัตราค่าโดยสาร(บาท) หมายเหตุ
สุไหงโกลก - กรุงเทพฯ(สายใต้) 14.00 น.
15.40 น.
06.00 น.
06.30 น.
570
733
ม.2 (2 ชั้น)
ม.1 (2 ชั้น)
สุไหงโกลก - กรุงเทพฯ(หมอชิต - สายใต้) 14.30 น.
15.00 น.
05.30 น.
06.00 น.
1,140
758
VIP 2 ชั้น
ม.1 (2 ชั้น)
ยะลา - กรุงเทพฯ(หมอชิต - สายใต้) 16.15 น. 06.00 น. 1,140 VIP (2 ชั้น) 30 ที่นั่ง

บริษัท สยามเดินรถ จำกัด ( โทร 073-451-519 )

เส้นทางเดินรถ เวลารถออก(จากปัตตานี) เวลารถถึง(ปลายทาง) อัตราค่าโดยสาร(บาท) หมายเหตุ
สุไหงโกลก - กรุงเทพฯ(หมอชิต) 14.40 น. 04.30 น. 1,140 -
สุไหงโกลก - กรุงเทพฯ 15.40 น. 05.30 น. 733 -
ปัตตานี - กรุงเทพฯ 16.00 น. 06.00 น. 855 ม.1 (2 ชั้น) 32 ที่นั่ง
นราธิวาส - กรุงเทพฯ 17.30 น. 07.30 น. 733 -

บริษัท ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ จำกัด ( โทร 073-451-519 )

เส้นทางเดินรถ เวลารถออก(จากปัตตานี) เวลารถถึง(ปลายทาง) อัตราค่าโดยสาร(บาท) หมายเหตุ
นราธิวาส - กรุงเทพฯ(หมอชิต - สายใต้) 15.00 น. 06.00 น. 733 -
ยะลา - กรุงเทพฯ 16.30 น. 06.30 น. 733 -

ภูเก็ต

บริษัท ศรีตรัง จำกัด ( โทร 073-451-519 )

เส้นทางเดินรถ เวลารถออก(จากปัตตานี) เวลารถถึง(ปลายทาง) อัตราค่าโดยสาร(บาท) หมายเหตุ
สุไหงโกลก - ภูเก็ต 08.30 น.
10.30 น.
20.00 น.
17.30 น.
19.30 น.
04.30 น.
414
414
414
-
ภูเก็ต - สุไหงโกลก 04.00 น.
16.00 น.
17.00 น.
06.30 น.
18.30 น.
19.30 น.
130
130
130
-

บริษัท เที่ยงธรรมพูนผล จำกัด ( โทร 073-451-519 )

เส้นทางเดินรถ เวลารถออก(จากปัตตานี) เวลารถถึง(ปลายทาง) อัตราค่าโดยสาร(บาท) หมายเหตุ
เบตง - ภูเก็ต 09.00 น.
12.00 น.
17.00 น.
17.00 น.
12.00 น.
01.00 น.
407
407
407
-
ภูเก็ต - เบตง 06.00 น.
16.30 น.
- - -

นครศรีธรรมราช

บริษัท ศรีตรัง จำกัด ( โทร 073-451-519 )

เส้นทางเดินรถ เวลารถออก(จากปัตตานี) เวลารถถึง(ปลายทาง) อัตราค่าโดยสาร(บาท) หมายเหตุ
สุไหงโกลก - นครศรีฯ 12.30 น. 16.30 น. 168 -
นครศรีฯ - สุไหงโกลก 13.30 น. 16.00 น. 101 -

เกาะสมุย

บริษัท หาดใหญ่ - มาเลย์ 2001 จำกัด ( โทร 073-451-519 )

เส้นทางเดินรถ เวลารถออก(จากปัตตานี) เวลารถถึง(ปลายทาง) อัตราค่าโดยสาร(บาท) หมายเหตุ
สุไหงโกลก - เกาะสมุย 09.40 น.
19.40 น.
19.30 น.
07.30 น.
334
334
ไม่รวมค่าโดยสารเรือ
เกาะสมุย - สุไหงโกลก 04.00 น.
16.00 น.
06.30 น.
18.30 น.
130
130
-
ปัตตานี - ดอนสัก 11.30 น. 20.00 น. 334 -

ภายในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียง

สายที่ เส้นทางเดินรถ มาตรฐานรถ เวลาออกรถจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี
เที่ยวแรก เที่ยวต่อไป เที่ยวสุดท้าย อัตราค่าโดยสาร(บาท)
457 ปัตตานี - สุไหงโกลก
(073-451603)
07.00 น. ทุก ๆ 1 ชม. 17.00 น. 150
ปัตตานี - นราธิวาส
(073-451603)
07.00 น. ทุก ๆ 1 ชม. 17.00 น. 110
458 ปัตตานี - ยะลา 06.00 น. ทุก ๆ 1 ชม. 16.30 น. 25
ปัตตานี - ยะลา
(073-452600)
07.00 น. ทุก ๆ 2 ชม. 16.30 น. 50
480 ปัตตานี - นาประดู่ 08.00 น. ทุก ๆ 2 ชม. 17.00 น. 30
491 ปัตตานี - จะนะ - หาดใหญ่
(087-9246811)
06.00 น. ทุก ๆ 1 ชม. 18.00 น. 100
713 ปัตตานี - สงขลา
(073-451600)
07.00 น. ทุก ๆ 1 ชม. 17.30 น. 100
766 ปัตตานี - จะนะ - ด่านนอก
(073-451608)
09.00 น. ทุก ๆ 2 ชม. 15.30 น. 100/150
8297 ปัตตานี - โคกโพธิ์ 06.00 น. ทุก ๆ 1 ชม. 17.00 น. 30
8486 ปัตตานี - สายบุรี 06.00 น. ทุก ๆ 1 ชม. 17.00 น. 40
8488 ปัตตานี - ปากล่อ 06.00 น. ทุก ๆ 1 ชม. 17.00 น. 50
  • หมายเหตุมาตรฐานรถ
  •  ม.2 (จ) คือ รถตู้โดยสารปรับอากาศ ไม่เกิน 20 ที่นั่ง
  •  ม.3 (ธ) คือ รถโดยสารธรรมดา
  •  ม.3 (ส) คือ รถโดยสารสองแถว